Úřední deska

Město Veltrusy

Datum vyvěšení Datum sejmutí Název
25.05.2020 25.06.2020 Informace o celkovém vyúčtování vodného a stočného za rok 2019
25.05.2020 10.06.2020 ROZHODNUTÍ povolení kácení dřevin rostoucích mimo les (TJ Kralupy, z. s., 13.05.2020)
21.05.2020 30.06.2020 Oznámení o vyhlášení veřejné soutěže
13.05.2020 30.06.2020 Návrh Závěrečného účtu Svazku měst a obcí VKM za rok 2019
07.05.2020 31.03.2021 Rozpočtové opatření č. 1/2020 z 6. 5. 2020
07.05.2020 30.06.2021 Schválený závěrečný účet města Veltrusy za rok 2019
07.04.2020 30.06.2020 OZNÁMENÍ o neuplatňování sankce za opožděné platby místních poplatků
03.04.2020 31.12.2022 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - Opatření obecné povahy č.j.: 17110/2020-MZE-16212 (Ministerstvo zemědělství)
31.01.2020 31.03.2021 Schválený rozpočet Základní školy na rok 2020
31.01.2020 31.03.2021 Schválený rozpočet sociálního fondu na rok 2020