Úřední deska

Město Veltrusy

Vyhledávání

Datum vyvěšení Datum sejmutí Název
08.09.2023 24.10.2023 Záměr pronájmu nemovité věci ve vlastnictní města (pozemek parc. č. 562/1)
08.09.2023 24.10.2023 Záměr pronájmu nemovitých věcí ve vlastnictní města (nebytové prostory v 2. NP domu č. p. 117)
07.09.2023 23.09.2023 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA Oznámení vydání Zrušení části Regulačního plánu Veltrus v části Za Kaplí
07.09.2023 23.09.2023 OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY Zrušení části Regulačního plánu Veltrus v části Za Kaplí
04.09.2023 01.01.2024 Agenda nedostatečně určitě zapsaných osob v katastru nemovitostí k 01.08.2023 (neznámý vlastník) - § 64 – 65 zákona č. 256/2013 Sb., katastrální zákon
22.08.2023 02.10.2023 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - Oznámení o konání druhého veřejného projednání návrhu Územního plánu Veltrusy
09.06.2023 09.06.2026 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace pro rok 2023 (SDH Veltrusy)
09.06.2023 09.06.2026 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace pro rok 2023 (TJ Sokol Veltrusy)
09.06.2023 09.06.2026 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace pro rok 2023 (AFK Veltrusy)
09.06.2023 09.06.2026 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace pro rok 2023 (ASPV Veltrusy)