Úřední deska

Město Velké Pavlovice

Elektronická ÚD je zřizována podle § 26 zák. č. 500/2004 Sb. Správní řád, a je určena ke zveřejňování dokumentů vyvěšených na ÚD MěÚ Velké Pavlovice způsobem umožňující dálkový přístup. ÚD MěÚ Velké Pavlovice se nachází na budově radnice.

Vyhledávání

Datum vyvěšení Datum sejmutí Název
07.05.2021 24.05.2021 Oznámení OOP - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích - REKONSTRUKCE ŽELEZNIČNÍHO PŘEJEZDU (P7140)
07.05.2021 24.05.2021 Oznámení OOP - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích - REKO MS Velké Pavlovice - Pod Břehy + 1
06.05.2021 24.05.2021 Oznámení OOP - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích - Velké Pavlovice, rekonstrukce MK na ul. Kpt. Jaroše
04.05.2021 20.05.2021 Oznámení OOP - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích - Velké Pavlovice, rekonstrukce MK na ul. Kpt. Jaroše
04.05.2021 20.05.2021 Rozhodnutí - povolení uzavírky komunikace - Rekonstrukce místní komunikace v ulici Kpt. Jaroše Velké Pavlovice
03.05.2021 19.05.2021 Zveřejnění informace o oznámení záměru posuzovaného ve smyslu zákona č.100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů - Technologie na zpracování zbytkových plastů Velké Pavlovice
29.04.2021 17.05.2021 Záměr č. 7/2021 o zemědělském pachtu
29.04.2021 01.06.2021 Informace o celkovém vyúčtování všech položek výpočtu ceny vodného a stočného
26.04.2021 27.05.2021 Informace o zpřístupnění hromadného předpisného seznamu, kterým se stanovuje daň z nemovitých věcí na rok 2021
22.04.2021 10.05.2021 Oznámení OOP - stanovení PÚP na pozemních komunikacích - XVI. AGROTEC PETRONAS RALLY 2021