Úřední deska

Město Velké Pavlovice

Elektronická ÚD je zřizována podle § 26 zák. č. 500/2004 Sb. Správní řád, a je určena ke zveřejňování dokumentů vyvěšených na ÚD MěÚ Velké Pavlovice způsobem umožňující dálkový přístup. ÚD MěÚ Velké Pavlovice se nachází na budově radnice.

Vyhledávání

Datum vyvěšení Datum sejmutí Název
20.09.2021 11.10.2021 Oznámení o době a místě konání voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR
17.09.2021 19.10.2021 Usnesení z 18. zasedání Zastupitelstva města Velké Pavlovice
15.09.2021 02.01.2023 Opatření obecné povahy 1/2021
06.09.2021 Seznam nemovitých věcí s nedostatečně identifikovaným vlastníkem
06.09.2021 05.11.2021 Dražební vyhláška elektronické dražby nedobrovolné č. 21DR000657
03.08.2021 11.10.2021 Informace o počtu a sídle volebních okrsků pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR
03.08.2021 11.10.2021 Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR
02.08.2021 Informace o zveřejnění - DSO Čistý Jihovýchod
02.08.2021 Veřejnoprávní smlouva č. 13/2021 o poskytnutí dotace - Klub důchodců Velké Pavlovice, z.s.
13.07.2021 Veřejnoprávní smlouva č. 15/2021 o poskytnutí dotace - Římskokatolická farnost Velké Pavlovice