Úřední deska

Město Rokytnice nad Jizerou

Hlavní stránky města

Zasílání novinek

Chcete-li být informováni e-mailem o změnách na této úřední desce:

Vyhledávání

Datum vyvěšení Datum sejmutí Název
11.06.2024 27.06.2024 MÚ Jilemnice, odbor životního prostředí - Oznámení o zahájení vodoprávního řízení bez ústního jednání
11.06.2024 27.06.2024 Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových - Aukční vyhláška - oznámení o elektronické aukci III. kolo Harrachov
10.06.2024 27.06.2024 Jilemnicko - svazek obcí - Návrh závěrečného účtu za rok 2023, Závěrečná zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2023 a Účetní závěrka EKO Jilemnicko za rok 2023
31.05.2024 16.06.2024 Zveřejnění ve sbírce právních předpisů USC - Vklad nového nařízení města
28.05.2024 17.06.2024 Správa KRNAP, Vrchlabí - Návrh Opatření obecné povahy č. 1/2024 - kterým se v klidovém území KU01_KRNAP- Hřebeny západních Krkonoš vyhrazují trasy k pohybu osob
28.05.2024 01.07.2024 VHS Turnov - Informace o zveřejnění dokumentů na úřední desce
27.05.2024 27.06.2024 Město Rokytnice nad Jizerou - NÁVRH - Závěrečný účet 2023 včetně Zprávy o přezkumu hospodaření
27.05.2024 17.06.2024 Krkonoše - svazek měst a obcí - Návrh závěrečného účtu 2023
18.03.2024 31.03.2025 Město Rokytnice nad Jizerou - Informace o zveřejňovaných dokumentech podle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
14.02.2024 31.12.2024 VHS Turnov - Informace o zveřejnění schválených dokumentů