Úřední deska

Obec Sklené

Informace k uzavírce silnice v obci Sklené

Ostatní

Termín realizace: 20.3.2023 – 21.4.2023 Jedná se o přeložku silnice I/43 – obchvatem města vedoucí východně od města Svitavy v úseku od křižovatky silnici I/43 x II/366 u obce Hradec nad Svitavou po křižovatku silnic I/43 x I/35 u části Lačnov města Svitavy v Pardubickém kraji. Rozprostírá se přes území pěti k.ú. Hradec nad Svitavou, Čtyřicet Lánů, Svitavy-předměstí, Moravský Lačnov, Opatovec. V rámci tohoto stavebního objektu se jedná o uzavírku silnice III/36625 směr obec Hradec nad Svitavou od křižovatky se silnicí I/43 po železniční přejezd. Jedná se o napojení na rekonstruovanou silnici I/43. V celém úseku dojde ke kompletní výměně vozovky a úpravě odvodnění. Objízdná trasa je vedena po nové provizorní komunikaci SO 141.1 a silnici I/43. Autobusy, které běžně projíždí úsekem uzavírky, budou vedeny po objízdné trase, projedou celou obec Hradec nad Svitavou a „otočí“ se na místních komunikacích viz situace DIO. Z obce Sklené do obce Hradec nad Svitavou budou zachovány dva ranní a dva odpolední spoje. Ostatní spoje pro cestující jsou zajištěny s přestupem ve městě Svitavy dle aktuálně platných jízdních řádů.


Přiložené soubory


  • Datum vyvěšení: 24.02.2023
  • 05.02.2024

« Ostatní