Úřední deska

Obec Sklené

Žádost o vyvěšení oznámení o zahájení řízení o KoPÚ Sklené u Svitav

Oznámení


Přiložené soubory


  • Datum vyvěšení: 04.05.2022
  • 21.05.2022

« Oznámení