Úřední deska

Obec Široký Důl

Začala oprava silnice I/34

Oznámení

Bezpečnějšího povrchu se dočkají řidiči na vytíženém úseku silnice I/34 Polička – Široký důl na Svitavsku, kde se bude kompletně vymění asfaltový kryt vozovky i její odvodnění. Opravu za 51 mil. Kč provedou specialisté Skanska do konce srpna, provoz bude omezován na několik etap. Investorem akce je Ředitelství silnic a dálnic, práce proběhnou od 2. května do 29.srpna. Kromě samotné opravy vozovky formou obnovy asfaltového krytu se budou vyměňovat degradované obrubníky a obnoví se odvodnění celého úseku. „Předem děkujeme za shovívavost v rámci dopravního omezení. Uděláme maximum pro to, abychom celou stavbu provedli dle požadavků investora bezpečně a co nejrychleji,“ říká stavbyvedoucí Skanska Luboš Jiskra. Dopravní omezení a etapy stavby: Rekonstrukce bude zahájena 2.5. 2024 na 60 dní v úseku od křižovatky na Jimramov až po křižovatku Tylův Dům (IV. etapa, kde bude řízena doprava řízena semafory) a od křižovatky na Střítež po konec intravilánu města Polička (II. etapa, provoz jednosměrný od Hlinska směrem do centra města). Objízdná trasa povede z Poličky přes Střítež na Široký Důl a zpět napojení na křižovatku u masokombinátu. Vždy bude realizována polovina komunikace. Od 1.7. 2024 opět na 60 dní bude rekonstruován úsek od Tylova domu po křižovatku na Střítež ( III. etapa) po polovinách komunikace a provoz bude řízen semafory a úsek od křižovatky na Široký Důl směr Polička ( I.etapa) po polovinách komunikace za částečné uzavírky, kdy objízdná trasa směru od Hlinska povede z Borové přes Telecí a Kamenec do Poličky. Všechny etapy stavby budou na sebe časově navazovat. V případě změny termínu jednotlivých úseků se mohou lišit v návaznosti na postup prací. V rámci etap bude omezen příjezd i přístup k jednotlivým objektům, se kterými byla nebo bude projednána daná etapa. Po dohodě s vedením města bude vždy umožněn alespoň jeden vstup do areálu hřbitova.


Přiložené soubory


  • Datum vyvěšení: 06.05.2024
  • 04.09.2024

« Oznámení