Úřední deska

Obec Široký Důl

Datum vyvěšení Datum sejmutí Název
09.12.2019 pozvánka na schůzi zastupitelstva obce
09.12.2019 Opatření obecné povahy
06.12.2019 Záměr dispozice s majetkem obce
05.12.2019 Návrh rozpočtu na rok 2020 a návrh střednědobého výhledu rozpoičtu ZSO Borovsko
03.12.2019 Aktualizace č. 3 ZÚR Pk - veřejná vyhláška
03.12.2019 Veřejná vyhláška - stanovení přechodné úpravy provozu na PK - silnice II. a III. třídy
29.11.2019 Návrh rozpočtu obce na rok 2020 a návrh střednědobého výhledu rozpočtu obce
27.11.2019 Zápis z usnesení zastupitelstva č. 7
15.11.2019 Rozpočtové opatření č. 5
16.10.2019 Rozpočtové opatčení č. 4