Úřední deska

Obec Šanov

Datum vyvěšení Datum sejmutí Název
09.08.2018 25.08.2018 Obec Šanov - Oznámení záměru prodeje majetku
09.08.2018 25.08.2018 Obec Šanov - Oznámení záměru pronájmu majetku
06.08.2018 22.08.2018 Obec Šanov - stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise
02.08.2018 26.09.2018 SŽDC Praha - Nabídka na prodej majetku
01.08.2018 30.09.2018 Státní pozemkový úřad - „Nabídka pozemků k pronájmu“ k.ú. Šanov nad Jev.
18.07.2018 30.06.2019 ZSO Hrušovansko - Oznámení o zveřejněných dokumentech
18.07.2018 30.06.2019 ZSO Hrušovansko - Rozpočtové opatření č.4/2018
17.07.2018 30.06.2019 Vodovody a kanalizace Znojemsko - Oznámení o zveřejnění dokumentů
29.06.2018 30.06.2019 DSO Rekultivace skládky Pravice - přílohy k závěrečnému účtu
29.06.2018 30.06.2019 DSO Rekultivace skládky Pravice - závěrečný účet