Úřední deska

Obec Sádek

Prohlašujeme, že v souladu se zákonem c. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, jsou na elektronické i listinné úřední desce obce vyvěšeny stejné dokumenty. Listinná úřední deska je umístěna před obecním úřadem a je přístupná 24h denně.

Vyhledávání

Datum vyvěšení Datum sejmutí Název
20.09.2022 Rozpočtové opatření č.2
17.08.2022 Oznámení o zveřejnění
13.08.2022 Volby do zastupitelstva obce konané ve dnech 23.-24. 9. 2022 - Jmenování zapisovatele OVK
12.08.2022 Volby do zastupitelstva obce konané ve dnech 23.-24. 9. 2022 - Výzva registračního úřadu ke kontrole hlasovacích lístků
09.08.2022 Volby do zastupitelstva obce konané ve dnech 23.-24. 9. 2022 - Informace volebním stranám o počtu a sídlech volebních okrsků
25.07.2022 Volby do zastupitelstva obce konané ve dnech 23.-24. 9. 2022 - Stanovení minimálního počtu členů OVK pro volby do zastupitelstevobce Sádek
15.07.2022 Výkazy - rozvaha, výkaz zisku a ztrát, příloha 06/2022
01.07.2022 Volby do zastupitelstva obce konané ve dnech 23.-24. 9. 2022 - Úvodní informace k volbám do zastupitelstev obcí 2022
15.06.2022 Rozpočtové opatření č.1
15.04.2022 Výkazy - rozvaha, výkaz zisku a ztrát, příloha 03/2022