Úřední deska

Obec Sádek

Prohlašujeme, že v souladu se zákonem c. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, jsou na elektronické i listinné úřední desce obce vyvešeny stejné dokumenty. Listinná úřední deska je umístena před obecním úřadem a je přístupná 24h denně.

Vyhledávání

Datum vyvěšení Datum sejmutí Název
20.06.2022 28.07.2022 Usnesení o nařízení dražebního jednání - elektronické dražby
18.08.2021 31.12.2022 ÚŘAD pro zastupování státu ........ - údaje o nemovitostech, jejichž vlastníci nebo jiní oprávnění nejsou označeni dostatečně určitě v KN.
07.07.2020 MZE - Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy