Úřední deska

Obec Sádek

Prohlašujeme, že v souladu se zákonem c. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, jsou na elektronické i listinné úřední desce obce vyvěšeny stejné dokumenty. Listinná úřední deska je umístěna před obecním úřadem a je přístupná 24h denně.

Vyhledávání

Datum vyvěšení Datum sejmutí Název
27.05.2024 12.06.2024 Návrh - Závěrečný účet za 2023
24.05.2024 09.06.2024 Závěrečný účet SO AZASS za r. 2023 - návrh
15.05.2024 31.08.2024 Oznámení voličům o době a místě konání voleb do Evropského parlamentu
30.04.2024 31.05.2024 Veřejná vyhláška, žádost o doručení veřejnou vyhláškou
22.04.2024 31.08.2024 Informace volebním stranám o počtu a sídle volebních okrsků v obci Sádek pro volby do Evropského parlamentu konané ve dnech 7. a 8. června 2024
17.04.2024 30.04.2025 Informace obce Sádek podle §60 o odpadech za rok 2023
26.03.2024 01.01.2025 Rozpočtové opatření č.2/2024
26.03.2024 31.03.2025 Výroční zpráva o svob. přístupu k informacím za rok 2023
01.03.2024 01.01.2025 Rozpočtové opatření č.1/2024
05.02.2024 01.01.2025 žádost o poskytnutí informace dle zákona č106/1999Sb. - odpověď