Úřední deska

Obec Oldřiš

Veřejná vyhláška -rozhodnutí o umístění stavby- Elektrické kabelové vedení nn SY -Sádek

Veřejné vyhlášky - cizí


Přiložené soubory


  • Datum vyvěšení: 24.05.2023
  • 10.06.2023

« Veřejné vyhlášky - cizí