Úřední deska

Obec Oldřiš

Návrh Závěrečného účtu a pozvánka na schůzi MIkroregionu Poličsko

Informace dle zákona 250/2000 Sb.


Přiložené soubory


  • Datum vyvěšení: 23.05.2023
  • 16.06.2023

« Informace dle zákona 250/2000 Sb.