Úřední deska

Obec Oldřiš

Informace o záměru prodat nemovitost - p.p.č.214/19

Záměry nakládání s nemovitým majetkem obce


Přiložené soubory


  • Datum vyvěšení: 11.05.2023

« Záměry nakládání s nemovitým majetkem obce