Úřední deska

Obec Oldřiš

Mikroregion Poličsko_Návrh závěrečného účtu za r. 2021 a Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za r. 2021

Informace dle zákona 250/2000 Sb.


Přiložené soubory


  • Datum vyvěšení: 16.05.2022
  • 08.06.2022

« Informace dle zákona 250/2000 Sb.