Úřední deska

Obec Oldřiš

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - Svazek obcí Vodovody Poličsko - Přeložení vodovodního řádu


Přiložené soubory


  • Datum vyvěšení: 21.09.2020
  • 23.09.2023

Zpět na seznam