Úřední deska

Obec Mouřínov

Žádost o vyvěšení seznamu nedostatečně identifikovaného vlastníka na úřední desce

Seznam nedostatečně identifikovaného vlastníka


Přiložené soubory


  • Datum vyvěšení: 22.08.2022
  • 31.12.2023

« Seznam nedostatečně identifikovaného vlastníka