Úřední deska

Obec Mezina

Smlouva o poskytnutí návratné finanční výpomoci smlouva evidovaná pod č. 4/2021

Zveřejňování smluv podle § 10d zákona č. 250/2000 Sb.

025/2021


Přiložené soubory


  • Datum vyvěšení: 25.05.2021
  • 24.05.2024

« Zveřejňování smluv podle § 10d zákona č. 250/2000 Sb.