Úřední deska

Obec Mezina

SUM/PÚP, ODSTRAŇOVÁNÍ HAVÁRIÍ V R. 2021

001/2021 Veřejná vyhláška-Opatření obecné povahy – Stanovení přechodné úpravy provozu na sil. II. a III. třídy, na místních komunikacích a na veřejně přístupných účelových komunikacích v územním obvodu městského úřadu Bruntál.


Přiložené soubory


  • Datum vyvěšení: 18.01.2021
  • 19.02.2021

Zpět na seznam