Úřední deska

Obec Liptaň

Vyhledávání

Datum vyvěšení Datum sejmutí Název
10.01.2022 Krajský úřad Ostrava - Veřejná vyhláška - Rozhodnutí - Pipek_čmelák § 54, § 56 ZOPK
16.12.2021 Obec Liptaň - Obecně závazná vyhláška č.1/2021 o místním poplatku TKO
28.07.2020 Ministerstvo zemědělství - veřejná vyhláška - opatření obecné povahy
26.03.2020 Městský úřad Krnov VV- Změna č. 1 ÚP Liptaň- zrušení opakovaného veřejného projednání
30.08.2019 Ministerstvo zemědělství - Opatření obecné povahy č.j. 41508/2019-MZE-16212
03.04.2019 Opatření obecné povahy
12.03.2019 Obec Liptaň - Řád veřejného pohřebiště Liptaň , Bučávka