Úřední deska

Obec Kladno

stanovení přechodné úpravy provozu: Žádost o stanovení PÚP-INTRAVILÁN na akci "Oprava silnice II/343

Veřejné vyhlášky

035/2024


Přiložené soubory


  • Datum vyvěšení: 24.06.2024
  • 11.07.2024

« Veřejné vyhlášky