Úřední deska

Obec Kladno

záměr pachtu pozemků

Záměry nakládání s nemovitým majetkem města

014/2024


Přiložené soubory


  • Datum vyvěšení: 02.04.2024
  • 23.04.2024

« Záměry nakládání s nemovitým majetkem města