Úřední deska

Obec Kladno

Oznámení oprava geometrického a polohového určení pozemků

Záměry nakládání s nemovitým majetkem města

044/2023


Přiložené soubory


  • Datum vyvěšení: 13.11.2023
  • 01.12.2023

« Záměry nakládání s nemovitým majetkem města