Úřední deska

Obec Kladno

Oznámení záměru směny částí pozemků - zpřesnění hranic

Záměry nakládání s nemovitým majetkem města

043/2023


Přiložené soubory


  • Datum vyvěšení: 13.11.2023
  • 01.12.2023

« Záměry nakládání s nemovitým majetkem města