Úřední deska

Obec Jedlová

Usnesení č. 5/2022 z veřejného zasedání ZO Jedlová, konaného dne 20.12.2022

Usnesení rady a zastupitelstva


Přiložené soubory


  • Datum vyvěšení: 21.12.2022

« Usnesení rady a zastupitelstva