Úřední deska

Obec Albrechtice

Záměr pronajmout (propachtovat) část parcely č. 1467/41 a část parcely č. 1572/8

Záměry nakládání s nemovitým majetkem obce


Přiložené soubory


  • Datum vyvěšení: 20.03.2023
  • 24.08.2023

« Záměry nakládání s nemovitým majetkem obce