Úřední deska

Obec Albrechtice

Seznam nemovitostí s nedostatečně určitě identifikovanými vlastníky - k 1. 2. 2023 - Albrechtice

Informace z jiných úřadů


Přiložené soubory


  • Datum vyvěšení: 17.02.2023
  • 28.06.2023

« Informace z jiných úřadů