Úřední deska

Obec Sklené

Oznámení o zahájení společného územního a stavebního řízení - veřejná vyhláška

Veřejné vyhlášky


Přiložené soubory


  • Datum vyvěšení: 11.05.2023
  • 28.05.2023

« Veřejné vyhlášky