Úřední deska

Obec Široký Důl

Datum vyvěšení Datum sejmutí Název
05.12.2019 Návrh rozpočtu na rok 2020 a návrh střednědobého výhledu rozpoičtu ZSO Borovsko
28.06.2019 Závěrečný účet a Zpráva o výsledku hospodaření za rok 2018 ZSO Borovsko
09.01.2019 Informace o rozpočtu na rok 2019 ZSO Borovsko