Úřední deska

Obec Široký Důl

Datum vyvěšení Datum sejmutí Název
19.06.2019 Žádost o vyvěšení veřejné vyhlášky - Aktualizace č. 2 ZÚR Pk
14.05.2019 řízení - oznámení veřejného projednání návrhu
04.04.2019 Opatření obecné povahy
06.08.2018 opatření obecné povahy