Úřední deska

Obec Široký Důl

Datum vyvěšení Datum sejmutí Název
09.12.2019 Opatření obecné povahy
03.12.2019 Aktualizace č. 3 ZÚR Pk - veřejná vyhláška
03.12.2019 Veřejná vyhláška - stanovení přechodné úpravy provozu na PK - silnice II. a III. třídy
02.09.2019 Opatření obecné povahy
06.08.2018 opatření obecné povahy