Úřední deska

Obec Roštín

Prohlašujeme, že v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, jsou na elektronické i listinné úřední desce obce vyvěšeny stejné dokumenty. Listinná úřední deska je umístěna před obecním úřadem a je přístupná 24 hodin denně.

Rozpočtové opatření č. 7/2023

Rozpočet


Přiložené soubory


  • Datum vyvěšení: 17.07.2023
  • 31.12.2023

« Rozpočet