Úřední deska

Obec Roštín

Prohlašujeme, že v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, jsou na elektronické i listinné úřední desce obce vyvěšeny stejné dokumenty. Listinná úřední deska je umístěna před obecním úřadem a je přístupná 24 hodin denně.

Obecní úřad Roštín - oznámení veřejnou vyhláškou - zahájení řízení o změně kategorie pozemní komunikace - zařazení pozemních komunikací do kategorie místních komunikací

Veřejné vyhlášky


Přiložené soubory


  • Datum vyvěšení: 24.05.2023
  • 09.06.2023

« Veřejné vyhlášky