Úřední deska

Obec Roštín

Prohlašujeme, že v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, jsou na elektronické i listinné úřední desce obce vyvěšeny stejné dokumenty. Listinná úřední deska je umístěna před obecním úřadem a je přístupná 24 hodin denně.

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových - Vyhlášení elektronické aukce na úřední desce obce Roštín (obec Roštín)

Ostatní


Přiložené soubory


  • Datum vyvěšení: 16.05.2023
  • 08.06.2023

« Ostatní