Úřední deska

Obec Roštín

Prohlašujeme, že v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, jsou na elektronické i listinné úřední desce obce vyvěšeny stejné dokumenty. Listinná úřední deska je umístěna před obecním úřadem a je přístupná 24 hodin denně.

Obec Roštín - Vyhlášení záměru prodeje pozemku

Záměry nakládání s nemovitým majetkem obce


Přiložené soubory


  • Datum vyvěšení: 17.03.2023
  • 04.04.2023

« Záměry nakládání s nemovitým majetkem obce