Úřední deska

Obec Roštín

Prohlašujeme, že v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, jsou na elektronické i listinné úřední desce obce vyvěšeny stejné dokumenty. Listinná úřední deska je umístěna před obecním úřadem a je přístupná 24 hodin denně.

Ustavující zasedání Zastupitelstva obce Roštín dne 20.10.2022 - souhrnný výpis usnesení

Rada a zastupitelstvo


Přiložené soubory


  • Datum vyvěšení: 27.10.2022

« Rada a zastupitelstvo