Úřední deska

Obec Roštín

Prohlašujeme, že v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, jsou na elektronické i listinné úřední desce obce vyvěšeny stejné dokumenty. Listinná úřední deska je umístěna před obecním úřadem a je přístupná 24 hodin denně.

Finanční úřad - Veřejná vyhláška - Daň z nemovitostí

Oznámení


Přiložené soubory


  • Datum vyvěšení: 25.04.2022
  • 26.05.2022

« Oznámení