Úřední deska

Obec Roštín

Prohlašujeme, že v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, jsou na elektronické i listinné úřední desce obce vyvěšeny stejné dokumenty. Listinná úřední deska je umístěna před obecním úřadem a je přístupná 24 hodin denně.

VaK Kroměříž, a.s. - Cena za dodávku vody pitné a za odvádění a čištění odpadních vod pro rok 2022

Oznámení


Přiložené soubory


  • Datum vyvěšení: 09.12.2021

« Oznámení