Úřední deska

Obec Roštín

Prohlašujeme, že v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, jsou na elektronické i listinné úřední desce obce vyvěšeny stejné dokumenty. Listinná úřední deska je umístěna před obecním úřadem a je přístupná 24 hodin denně.

Obec Roštín - Obecně závazná vyhláška obce č. 4/2021 o stanovení obecního systému odpadového hospodářství

Veřejné vyhlášky


Přiložené soubory


  • Datum vyvěšení: 19.10.2021

« Veřejné vyhlášky