Úřední deska

Obec Roštín

Prohlašujeme, že v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, jsou na elektronické i listinné úřední desce obce vyvěšeny stejné dokumenty. Listinná úřední deska je umístěna před obecním úřadem a je přístupná 24 hodin denně.

Obecně závazná vyhláška obce Roštín č. 2/2021 - zrušující Obecně závaznou vyhlášku obce Roštín č.1/2021 o poplatku z pobytu

Veřejné vyhlášky


Přiložené soubory


  • Datum vyvěšení: 07.07.2021

« Veřejné vyhlášky