Úřední deska

Obec Milotice nad Opavou

Datum vyvěšení Datum sejmutí Název
27.11.2017 Obecně závazná vyhláška č. 1/2017
21.11.2017 Oznámení o době a místě konání voleb prezidenta ČR