Úřední deska

Obec Věrovany

Datum vyvěšení Datum sejmutí Název
18.09.2017 Návrh opatření obecné povahy
18.09.2017 DSO - Oznámení o zveřejnění rozpočtového opatření č. 3/2017
11.09.2017 Veřejná vyhláška - ustanovení opatrovníka ke spisu zn. 201708220
08.09.2017 Informace o záměru obce - bezúplatný převod pozemku
06.09.2017 ÚZSVM - informace ve věcech majetkových ustanovením § 65 odst. 1 zákona č. 256/2013 Sb., katastrální zákon
21.08.2017 Informace k volbám do poslanecké sněmovny PČR 2017
20.07.2017 Oznámení o zveřejnění Závěrečného účtu Sdružení obcí mikroregionu Království za rok 2016
13.07.2017 Oznámení o zveřejnění rozpočtového opatření č. 2/2017 - DSO
11.07.2017 DSO - Oznámení o zveřejnění schváleného závěrečného účtu
23.05.2017 Oznámení o zveřejnění rozpočtových opatření mikroreg.Království pro rok 2017