Úřední deska

Obec Věrovany

Datum vyvěšení Datum sejmutí Název
03.08.2020 Informace k volbám do zastupitelstev krajů 2020
03.08.2020 Opatření obecné povahy
10.07.2020 MK - závěrečný účet za rok 2019 - oznámení
18.06.2020 Závěrečný účet a účetní závěrka Obce Věrovany za rok 2019- schválený 17.6.2020, usn. č. 4
18.06.2020 Rozpočtové opatření č. 1/2020
14.05.2020 MK zveřejnění oznámení (rozpočet 2020 a rozpočtová opatření)
13.05.2020 účetní závěrka MŠ Věrovany za rok 2019
13.05.2020 účetní závěrka za rok 2019 - ZŠ Věrovany
06.05.2020 Závěrečný účet DSO za rok 2019
06.05.2020 DSO - schválený rozpočet na rok 2020