Úřední deska

Obec Věrovany

Datum vyvěšení Datum sejmutí Název
24.04.2018 zveřejnění informací o kalkulaci ceny pro vodné za rok 2017
23.04.2018 Veřejná vyhláška, daně z nemovitostí 2018
23.04.2018 VS- inv.dotace SDH Nenakonice
10.04.2018 Veřejná vyhláška, žádost o doručení veřejnou vyhláškou - FÚ Olomouc
05.04.2018 Rozpočet obce Věrovany na rok 2018
29.03.2018 Dokument k vyvěšení na úřední desce - OPRAVENÝ Návrh rozpočtu rok 2018
28.03.2018 Hospodaření obce Věrovany za rok 2017 - skutečnost
28.03.2018 Dokument k vyvěšení na úřední desce - Návrh rozpočtu rok 2018 DSO
28.03.2018 Oznámení o zveřejnění schválených RO pro rok 2018 - MK
26.03.2018 Vyřizování cestovních dokladů v roce 2018