Úřední deska

Obec Věrovany

Datum vyvěšení Datum sejmutí Název
17.01.2018 Zahájení územního řízení - ČEZ
16.01.2018 oznámení o zahájení řízení - stanoviska: Věrovany, Rakodavy - úprava kNN, vNN.
15.01.2018 výsledky 1. kola veoleb prezidenta ČR
15.01.2018 2. kolo volby prezidenta ČR
28.12.2017 Veřejná vyhláška o volbě prezidenta republiky ČR
22.12.2017 MK Oznámení o zveřejnění Rozpočtu Sdružení obcí mikroregionu Království pro rok 2018
18.12.2017 Rozpočtové provizorium obce Věrovany na 1. čtvrtletí 2018
14.12.2017 DSO - Oznámení o zveřejnění rozpočtového opatření č. 4/2017 - DSO
18.09.2017 DSO - Oznámení o zveřejnění rozpočtového opatření č. 3/2017
06.09.2017 ÚZSVM - informace ve věcech majetkových ustanovením § 65 odst. 1 zákona č. 256/2013 Sb., katastrální zákon