Úřední deska

Obec Věrovany

Datum vyvěšení Datum sejmutí Název
04.06.2020 Stanovení přechodná úprava provozu - PRDZ UU OOP - křiž. sil. č. II/150 x II/435 v Dubu nad Moravo
01.06.2020 MK - zveřejnění návrhu závěrečného účtu svazku obcí za rok 2019
14.05.2020 MK zveřejnění oznámení (rozpočet 2020 a rozpočtová opatření)
13.05.2020 Žádost o schválení účetní závěrky MŠ Věrovany za rok 2019
13.05.2020 žádost o schválení účetní závěrky za rok 2019 - ZŠ Věrovany
07.05.2020 Návrh závěrečného účtu k účetní závěrce Obce Věrovany za rok 2019
06.05.2020 Závěrečný účet DSO za rok 2019
06.05.2020 DSO - schválený rozpočet na rok 2020
30.04.2020 zveřejnění informace o kalkulaci vodného pro rok 2019
28.04.2020 Veřejnoprávní smlouva s HSTS Věrovany, 2020