Úřední deska

Obec Věrovany

Datum vyvěšení Datum sejmutí Název
14.12.2018 OZV č. 1/2018 - o místním poplatku za odpady
11.12.2018 rozhodnutí o umístění stavby: Věrovany, Za mlýnem - úprava vNN, kNN
22.11.2018 návratná finanční výpomoc - bezúročná půjčka ZŠ Věrovany
19.11.2018 návrh rozpočtu mikroregionu Království na rok 2019
19.11.2018 návrh výhledového rozpočtu MK
14.11.2018 DSO - rozpočtová změna č. 4/2018
24.10.2018 DSO - rozpočtová změna č. 3/2018
01.10.2018 Rozpočtová změna č. 2/2018
13.09.2018 Rozpočtové opatření č. 1/2018
05.09.2018 Aktualizovaný seznam NIV