Úřední deska

Obec Věrovany

Datum vyvěšení Datum sejmutí Název
16.05.2018 Výzva k podání cenové nabídky - VŘ rekonstrukce vodovodního řadu v Drahlově
15.05.2018 Zahájení SŘ ve věci zrušení trv.pobytu a Usnesení o ustanovení opatrovníka
10.05.2018 DSO- Oznámení o zveřejnění rozpočtu pro rok 2018
09.05.2018 Záměr prodeje nemovitosti č. 10001/8
09.05.2018 Záměr prodeje nemovitosti č. 659
09.05.2018 114EXD 24/18-4 Dražební vyhl. - nemovitosti
27.04.2018 Zveřejnění návrhu závěrečného účtu za rok 2017 - Mikroregion Království
24.04.2018 zveřejnění informací o kalkulaci ceny pro vodné za rok 2017
23.04.2018 Veřejnoprávní smlouva na inv.dotaci - SDH Nenakonice
23.04.2018 Veřejná vyhláška, daně z nemovitostí 2018