Úřední deska

Obec Mysločovice

Datum vyvěšení Datum sejmutí Název
18.04.2019 20.05.2019 MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s. - Porovnání všech položek výpočtu ceny pro vodné a stočné podle cenových předpisů pro vodné a stočné - rok 2018
16.04.2019 17.05.2019 Obec Mysločovice - Porovnání všech položek výpočtu ceny pro vodné a stočné podle cenových předpisů pro vodné a stočné - za rok 2018
16.04.2019 27.05.2019 Obec Mysločovice - Volby do Evropského parlamentu 2019 - Informace pro voliče, který změnil trvalý pobyt po 14. dubnu 2019
04.04.2019 31.12.2022 Opatření obecné povahy čj. 18918/2019-MZE-16212
25.03.2019 25.05.2019 Obecní úřad Mysločovice - Oznámení k volbách do Evropského parlamentu
15.03.2019 DSO Mikroregion Žídelná - Návrh rozpočtu na rok 2019 a Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2020-2023
11.03.2019 12.03.2022 Obec Mysločovice - Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu obce Mysločovice číslo: VPS-2019-10
08.03.2019 Obec Mysločovice - Rozpočtové opatření č. 7 z 4. 3. 2019
07.03.2019 Obec Mysločovice - Rozpočtové opatření č. 6 z 4. 3. 2019
13.02.2019 Obec Mysločovcie - Rozpočtové opatření č. 5 z 4. 2. 2019