Úřední deska

Obec Mysločovice

Datum vyvěšení Datum sejmutí Název
11.12.2018 Obec Mysločovice - Rozpočtové opatření č. 22 z 3. 12. 2018
11.12.2018 Obec Mysločovice - Rozpočtové opatření č. 23 z 3. 12. 2018
10.12.2018 21.12.2018 Obec Mysločovice - Usnesení z III. zasedání Zastupitelstva obce Mysločovice
07.12.2018 Obec Mysločovice - Rozpočet na rok 2019 schválený
07.12.2018 Obec Mysločovice - Střednědobý výhled rozpočtu na roky 2020-2021 schválený
05.12.2018 21.12.2018 Obec Mysločovice - Oznámení o ceně stočného pro rok 2019
05.12.2018 21.12.2018 Obec Mysločovice - Obecně závazná vyhláška č. 1/2018, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
03.12.2018 Obec Mysločovice - Rozpočtové opatření č. 21 z 5. 11. 2018
12.11.2018 Obec Mysločovice - Rozpočtové opatření č. 20 z 5. 11. 2018
08.10.2018 Obec Mysločovice - Rozpočtové opatření č. 19 z 1.10.2018