Úřední deska

Obec Mysločovice

Datum vyvěšení Datum sejmutí Název
15.02.2018 Obec Mysločovice - Rozpočtové opatření č. 3 z 5. 2. 2018
14.02.2018 22.02.2018 Obec Mysločovice - Usnesení z XLVII. zasedání Zastupitelstva obce Mysločovice
12.02.2018 27.02.2018 Veřejná vyhláška - OOP - stanovení PÚP (2902mh)
05.02.2018 21.02.2018 Nařízení SVS - africký mor prasat - domácí prasata - nová zamořená oblast
31.01.2018 Obec Mysločovice - Záznam o změně ve schváleném rozpočtu na rok 2018
23.01.2018 23.01.2021 Obec Mysločovice - Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu obce Mysločovice číslo: VPS-2018-5
12.01.2018 Obec Mysločovice - Rozpočtové opatření č. 1 z 8. 1. 2018
09.01.2018 Obec Mysločovice - Rozpočtové opatření č. 2 z 8. 1. 2018
28.11.2017 Obec Mysločovice - Střednědobý výhled rozpočtu na roky 2019 až 2020
28.11.2017 Obec Mysločovice - Rozpočet na rok 2018