Úřední deska

Obec Mysločovice

Datum vyvěšení Datum sejmutí Název
13.02.2019 Obec Mysločovcie - Rozpočtové opatření č. 5 z 4. 2. 2019
13.02.2019 Obec Mysločovice - Rozpočtové opatření č. 4 z 4. 2. 2019
05.02.2019 21.02.2019 Obec Mysločovice - Nařízení obce č. 1/2019, kterým se vydává tržní řád a stanoví zákaz podomního a pochůzkového prodeje
04.02.2019 05.02.2022 Obec Mysločovice - Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu obce Mysločovice číslo: VPS-2019-5
01.02.2019 18.02.2019 Obec Mysločovice - Výroční zpráva za rok 2018 podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů
22.01.2019 Obec Mysločovice - Rozpočtové opatření č. 3 z 7. 1. 2019
22.01.2019 Obec Mysločovice - Rozpočtové opatření č. 2 z 7. 1. 2019
09.01.2019 Obec Mysločovice - Rozpočtové opatření č. 1 z 3. 12. 2018
07.12.2018 Obec Mysločovice - Rozpočet na rok 2019 schválený
07.12.2018 Obec Mysločovice - Střednědobý výhled rozpočtu na roky 2020-2021 schválený