Úřední deska

Obec Kostelec u Holešova

Datum vyvěšení Datum sejmutí Název
17.08.2018 06.10.2018 Informování o registraci kandidátních listin v obci
01.08.2018 06.10.2018 Jmenování zapisovatelů okrskových volebních komisí
01.08.2018 06.10.2018 Stanovení minimálního počtu členů okrskových volebních komisí
01.08.2018 31.08.2018 Nabídka pozemků k propachtování/pronájmu - 3.čtvrtletí 2018
23.07.2018 Oznámení DSO Mikroregion Holešovsko
12.07.2018 06.10.2018 Oznámení o registraci kandádtních listin
12.07.2018 06.10.2018 Informace pro volební strany k delegování členů do okrskových volebních komisí
12.07.2018 06.10.2018 Informace o počtu a sídlech volebních okrsků
12.07.2018 06.10.2018 Zveřejnění seznamu volebních obvodů
12.07.2018 06.10.2018 Zveřejnění počtu zastupitelů pro volební období 2018-2022