Úřední deska

Obec Kostelec u Holešova

Datum vyvěšení Datum sejmutí Název
13.11.2019 Oznámení obce Kostelec u Holešova
13.11.2019 Rozpočtové opatření č. 6/2019
05.11.2019 Oznámení Mikroregion Holešovsko
01.11.2019 31.12.2019 Cena za dodávku vody pitné a za odvádění a čištění odpadních vod pro rok 2020
31.10.2019 16.11.2019 Opatření obecné povahy - Stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích
17.10.2019 OZV č. 1/2019 o stanovení systému likvidace odpadů
07.10.2019 Rozpočtové opatření č. 5/2019
09.09.2019 Rozpočtové opatření č. 4/2019
26.08.2019 Žádost o součinnost - NIV k 1.8.219 (Obec Kostelec u Holešova)
31.07.2019 Rozpočtové opatření č. 3/2019