Úřední deska

Obec Kostelec u Holešova

Datum vyvěšení Datum sejmutí Název
11.04.2019 25.05.2019 Informace pro voliče cizince
10.04.2019 07.05.2019 Sdělení a žádost o zveřejnění listin k VŘ na úřední desce obce Kostelec u Holešova
10.04.2019 25.05.2019 Informace pro volební strany k delegování členů do okrskových volebních komisí pro volby do Evropského parlamentu
08.04.2019 25.05.2019 Žádost o zápis do seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu pro občany jiných členských států EU
08.04.2019 25.05.2019 Informace pro voliče, který změnil trvalý pobyt po 14 dubnu 2019
08.04.2019 24.04.2019 Opatření obecné povahy
08.04.2019 24.04.2019 Závěrečný účet Svazku obcí pro hospodaření s odpady - BpH 2018
25.03.2019 22.05.2019 Plná moc k převzetí voličského průkazu
25.03.2019 22.05.2019 Žádost o vydání voličského průkazu
25.03.2019 25.05.2019 Informace o počtu a sídlech volebních okrsků