Úřední deska

Obec Kostelec u Holešova

Datum vyvěšení Datum sejmutí Název
07.02.2019 12.03.2019 Sdělení a žádost o zveřejnění listin k VŘ na úřední desce obce - k.ú. Kostelec u Holešova
28.01.2019 06.03.2019 074 EX 06730/09-207, Dražební vyhláška - nemovitosti bez závad EL,
28.01.2019 01.03.2019 VV - Návrh Zprávy o platňovánáí ÚP Kostelec u Holešova v uplynulém období 2014-2018
17.12.2018 Zveřejnění pravidel rozpočtového provizoria na rok 2019
17.12.2018 Oznámení obce Kostelec u Holešova
14.12.2018 OZV č. 2/2018 o místním poplatku ze psů
14.12.2018 OZV č. 3/2018 o stanovení systému likvidace odpadů
14.12.2018 OZV č. 4/2018 o poplatku za likvidaci odpadů
14.12.2018 OZV č. 5/2018 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství
14.12.2018 OZV č. 6/2018 o zajištění čistoty ulic a veřejných prostranství