Úřední deska

Obec Kostelec u Holešova

Datum vyvěšení Datum sejmutí Název
08.11.2017 Opatření obecné povahy
07.11.2017 Stanovení sídla okrskových volebních komisí
07.11.2017 Stanovení minimálního počtu členů okrskových volebních komisí
07.11.2017 Žádost o vydání voličského průkazu pro volbu prezidenta
07.11.2017 Plná moc
29.08.2017 Harmonogram úkolů a lhůt pro volbu prezidenta republiky konanou ve dnech 12. a 13. ledna 2018, případné II. kolo ve dnech 26. a 27. ledna 2018
29.08.2017 Rothodnutí předsedy Senátu Parlamentu České republiky o vyhlášení volby prezidenta republiky