Úřední deska

Obec Bítov

Vyhledávání

Datum vyvěšení Datum sejmutí Název
07.01.2022 STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED OBCE BÍTOV NA ROK 2022 AŽ 2026.
07.01.2022 ROZPOČET OBCE BÍTOV NA ROK 2022.
20.12.2021 ROZPOČET NA ROK 2022 - SOB
02.11.2021 Pravidla pro poskytování návratné finanční výpomoci občanům obce Bítov na předfinancování výměny nevyhovujících kotlů na pevná paliva v domácnostech..pdf
02.11.2021 Smlouva č. 2020KP04 o poskytnutí návratné finanční výpomoci - pí. Richterová
02.11.2021 Smlouva č. 2020KP03 o poskytnutí návratné finanční výpomoci - pí. Kissová
20.09.2021 Opatření obecné povahy 1/2021
26.07.2021 Závěrečný účet SOB za rok 2020 + Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření SOB za rok 2020.
18.03.2021 Oznámení o zveřejnění na elektronické účetní desce 1/2021.
18.03.2021 Závěrečný účet obce Bítov za rok 2020.