Úřední deska

Obec Bítov

Datum vyvěšení Datum sejmutí Název
23.09.2020 Usnesení 12. zasedání ZO Bítov dne 17.9.2020.
21.09.2020 Rozpočtové opatření obce Bítov č. 3/2020.
17.09.2020 Oznámení o době a místě konání voleb v obci.
04.08.2020 Smlouva o dílo č. 2020B01.
29.07.2020 Opatření obecné povahy
10.07.2020 Rozpočtové opatřední č. 2/2020
05.06.2020 Rozpočtové opatření č. 1/2020 SOB
05.06.2020 Závěrečný účet SOB za rok 2019 + Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření SOB za rok 2019.
07.04.2020 Závěrečný účet obce Bítov za rok 2019.
07.04.2020 Rozpočtové opatření obce Bítov č. 1/2020