Úřední deska

Obec Bítov

Vyhledávání

Datum vyvěšení Datum sejmutí Název
11.01.2021 Smlouva č. 2020KP02 o poskytnutí návratné finanční výpomoci - pí. Jana Haftová
05.01.2021 Plnění rozpočtu za rok 2020.
05.01.2021 ROZPOČET OBCE BÍTOV NA ROK 2021.
09.11.2020 Smlouva č. 2020KP01 - o poskytnutí návratné finanční výpomoci
12.10.2020 Rozpočtové opatření SOB č. 2/2020
04.08.2020 Smlouva o dílo č. 2020B01.
29.07.2020 Opatření obecné povahy
05.06.2020 Rozpočtové opatření č. 1/2020 SOB
05.06.2020 Závěrečný účet SOB za rok 2019 + Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření SOB za rok 2019.
07.04.2020 Závěrečný účet obce Bítov za rok 2019.